Become our giving friends


Become our Giving Friends!
มาเป็นเพื่อนผู้ถวายกับพวกเรา!

We are called to serve Him with Youth With A Mission (YWAM), in which we do not receive any salary but aee committed to trust God for financial provision and solely rely on relationship-based support.

We invite you to partner with us in His ministry by becoming one of our giving friends (monthly or one-time gift). We believe this form of partnership is about playing our part in serving God in His missions. So we invite you to pray, give and journey together with us (and our amazing God). We appreciate your friendship and your partnership.

พวกเราถูกเรียกให้รับใช้พระเจ้ากับวายแวม ซึ่งพวกเราเป็นกลุ่มผู้รับใช้ที่มิได้รับเงินเดือนประจำ แต่วางใจในพระเจ้าว่าพระองค์จะจัดเตรียมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นให้ ผ่านทางความสัมพันธ์กับเพื่อนและพี่น้องผู้ที่สัญญาที่จะถวายแก่เรา และร่วมมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าร่วมกันกับพวกเรา

พวกเราอยากจะขอเชิญชวน และท้าทายพี่น้องให้มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าร่วมกันกับเรา ในการมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเพื่อนผู้ถวาย (เป็นรายเดือนหรือครั้งเดียว) พวกเราเชื่อว่านี่เป็นโอกาสสำหรับพี่น้องที่จะมีส่วนในการทรงเรียก และพันธกิจของพระเจ้าผ่านทางการสนับสนุนพวกเรา เราขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนอธิษฐานเผื่อ และมีส่วนในการสนับสนุนพวกเราให้รับใช้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเรา

If you would like to give financially to us, you may do so by
หากพี่น้องมีความประสงค์ที่จะถวายเพื่องานรับใช้ของพวกเรา ท่านสามารถทำได้โดย

In Singapore:
Funds Transfer or Cheque deposit (made to “Yuen Cai Ying”) to
YUEN CAI YING
POSB Savings Account No. 126-72097-1

In THAILAND/ พี่น้องในประเทศไทย
Funds Transfer to Bangkok Bank Savings Account
SUWIT LERTPALANUNT
251-436442-7

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพฯ
สุวิทย์ เลิศผลานันท์ SUWIT LERTPALANUNT
251-436442-7

By PayPal
Email address: tee4thailand@gmail.com

We are trusting God’s provision for S$1600/month for year 2018. Your prayerful contribution will certainly make a difference.

Thank you for partnering with us in prayer, in financial giving as well as your friendship. For without your support, we cannot possibly accomplish what God has called us to do. THANK YOU!

พวกเราเชื่อวางใจในพระเจ้าสำหรับการจัดเตรียมของพระองค์ประมาณ 1,600 เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือน (ประมาณ 4 หมื่นบาท) ตามงบประมาณของครอบครัวเราสำหรับปี 2018 หากท่าน
และปรารถนาที่จะมีส่วนถวายเพื่อสนับสนุนพันธกิจของพวกเรานี่จะมีส่วนช่วยเหลือพวกเราเป็นอย่างมากและเราขอกราบขอบพระคุณท่านไว้ล่วงหน้า

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนครอบครัวของเราในการรับใช้พระเจ้า ทั้งผ่านทางคำอธิษฐาน การถวายทรัพย์ และมิตรภาพที่ท่านมอบให้กับพวกเรา ปราศจากสิ่งเหล่านี้ พวกเราคงไม่สามารถจะกระทำในสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกให้เราเชื่อฟังได้  ขอบพระคุณครับ/ค่ะ

 

“Not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit.”Philippians 4:17″ไม่ใช่ว่าข้าพ‌เจ้าเสาะ‍หาของกำ‌นัลแต่ข้าพ‌เจ้าเสาะ‍หาผล‍กำ‌ไรในบัญชีของพวก‍ท่านให้ทวีมากขึ้น” ฟิลิปปี